Ordforklaring

I bogen ’Rygsmerter og Modic’ anvendes en del ord og betegnelser fra den medicinske og biologiske verden. Ord som måske ikke er alment kendte. Hermed en kort forklaring som supplement til teksten i bogen.

Acne: betændelse i hårfollikel i huden, hyppigst forårsaget af bakterien Propionibacterium Acnes, som er årsag til bumser i teenagealderen.

Anaerob bakterie: en bakterietype, som primært trives i iltfattige miljøer modsat aerobe bakterier, der trives bedst med ilttilførsel.

Bioclavid: bredspektret penicillintype, som man har brugt til behandling af mange typer bakterier gennem mindst 20 år, bl.a. bakterier som har ramt knoglerne i rygsøjlen.

Biopsi: vævsprøve som lægen udtager fra det syge sted i kroppen til nærmere analyse. Kan i mange tilfælde medvirke til at finde årsagen til den pågældende sygdom.

Biopsykosocial forklaringsmodel: en antagelse om, hvordan der hos den enkelte patient kan ses en sammenhæng imellem fysisk sygdom, psykisk tilstand og sociale kår, som pågældende lever under. Man ved f.eks., at patienter med høj social status i tilfælde af discusprolaps gennemsnitligt kommer hurtigere og bedre over den akutte smertefase end patienter med lavere social status. Formentlig fordi bedre arbejdsmæssige og økonomiske forhold hindrer, at der opstår psykiske komplikationer, og fordi motivationen for at gennemføre den nødvendige træning og behandling er højere.

Bredspektret antibiotikum: lægemiddel med nedbrydende virkning på mange forskellige bakteriearter modsat smalspektret antibiotikum, der kun rammer få bakteriearter. Fordelen ved bredspektret antibiotikum er, at behandlingen rammer bredt. Ulempen, der følger med, er at mange andre bakterier, end den man ønsker at ramme, også bliver nedbrudt.

Discussegment (hvirvelsegment): en bevægeenhed i rygsøjlen bestående af en discusskive med to tilstødende hvirvler.

Hypermobil: en tilstand af overbevægelighed forårsaget af meget smidige led, oftest både i rygsøjlen og leddene i arme og ben.

Indekserede artikler: videnskabelige artikler offentliggjort i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og dermed søgbare i særlige elektroniske søgemaskiner (som f.eks. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Det fremgår her både hvor mange artikler, den enkelte forsker har fået offentliggjort, hvilke der er tale om, samt hvor og hvornår de er publiceret.

Ischias: smerter i ryggen som følger den såkaldte ischiasnerve fra udgangen i rygsøjlen og ud i enten højre eller venstre ben. Opstår typisk i forbindelse med, at nerven bliver klemt af en discusprolaps.

Klinisk database: elektronisk indsamling og opbevaring af patientoplysninger med henblik på statistiske analyser af de opsamlede data f.eks. om behandlingskvaliteten på et bestemt sygdomsområde på sammenlignelige specialafdelinger.

Modic-forandringer Type 1, 2 og 3: betegnelsen for de forskellige typer af sygelige forandringer i ryghvirvlen, som kun kan ses på MR-scanninger. Der er defineret særlige MR-kendetegn for hver enkelt type.

Nihilisme: et filosofisk standpunkt, hvor man generelt benægter eksistensen af et objektiv grundlag for moral og erkendelse. I sygdomssammenhæng en filosofi, som grundlæggende ikke tror, at det er muligt at finde årsagerne til, at en bestemt sygdom opstår og dermed heller ikke tror på muligheden af at finde en virksom kur.

Ph.d.-afhandling: afslutningen på en universitær forskeruddannelse, som typisk varer tre år. Indebærer, at forskningsresultaterne præsenteres i relevante videnskabelige artikler suppleret af en samlet ph.d.-afhandling om forskningsforløbet. Resultaterne forsvares mundtligt ved en offentlig forsvarshandling.

Psykosomatik: samspillet imellem det psykiske og det fysiske liv. Tanken om, at den ene dimension indvirker på den anden, når man bliver syg, som når lang tids smerte eksempelvis forårsager en depressionslignende tilstand hos en patient.

Smerteanamnese: oplysninger fra patienten om, hvor intense aktuelle smerter er, om de er konstante eller opstår på bestemte tidspunkter af døgnet, og hvorfra nøjagtigt de udspringer. Alt sammen oplysninger som hjælper lægen til at stille en mere præcis diagnose.

Somatiske behandlingsmuligheder: behandling af fysiske sygdomme ved brug af metoder som f.eks. rygtræning, kirurgi eller medicin. Altså metoder rettet alene mod den fysiske krop.

Spondyloserelaterede signalforandringer: en betegnelse som nogle få radiologer benytter om Modic-forandringer, når de ser udtalte slidgigtforandringer på samme sted i ryggen, som der konstateres Modic-forandringer.

TNF-alpha: forkortelse for Tumor Nekrotiserende Faktor alpha, som spiller en væsentlig rolle i forløbet af en inflammation – altså en betændelsestilstand – i kroppen. Lægemidler, som bremser inflammationsprocessen, har TNF-alpha hæmmende egenskaber.

Vira: flertal af virus. En mikroorganisme, som ved at trænge ind kroppens celler, kan forårsage betændelsessygdom.